przyjmować się – przyjąć się


przyjmować się – przyjąć się
przyjmować się – przyjąć się {{/stl_13}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o roślinach: zaczynać wegetację w nowym miejscu po przesadzeniu, ukorzeniać się na nowo, wypuszczać korzenie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Sadzonki sosny dobrze się przyjmują na polanie. Pomidory się nie przyjęły. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'upowszechniać się, rozszerzać się w jakimś środowisku, zyskiwać popularność': {{/stl_7}}{{stl_10}}Narzucony przez zespoły muzyczne sposób ubierania szybko się przyjmował. Przyjęło się nowe znaczenie wyrazu {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o szczepionkach chorób: uodparniać organizm na daną chorobę': {{/stl_7}}{{stl_10}}Szczepionka choroby Heinego-Medina w pełni się przyjęła. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o przeszczepianych narządach: zrastać się z nowym organizmem, nie powodować reakcji odrzucenia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przeszczepiona nerka się przyjęła. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • przyjmować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, przyjmowaćmuję, przyjmowaćmuje, przyjmowaćany {{/stl 8}}– przyjąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Va, przyjmowaćjmę, przyjmowaćjmie, przyjmowaćjmij, przyjmowaćjął, przyjmowaćjęli, przyjmowaćjęty {{/stl 8}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przyjąć się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}przyjmować się {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przyjąć — dk Xc, przyjąćjmę, przyjąćjmiesz, przyjąćjmij (przyjm), przyjąćjął, przyjąćjęła, przyjąćjęli, przyjąćjęty, przyjąćjąwszy przyjmować ndk IV, przyjąćmuję, przyjąćmujesz, przyjąćmuj, przyjąćował, przyjąćowany 1. «stać się odbiorcą czegoś, wziąć to,… …   Słownik języka polskiego

  • przyjmować — ndk IV, przyjmowaćjmuję, przyjmowaćjmujesz, przyjmowaćjmuj, przyjmowaćował, przyjmowaćowany 1. forma ndk czas. przyjąć (p.) 2. zwykle bez dopełnienia «podejmować u siebie gości, wydawać przyjęcia; mieć ustalone godziny przyjęć, udzielenia porad,… …   Słownik języka polskiego

  • przyjmować – przyjąć — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}do wiadomości {{/stl 13}}{{stl 7}} uznać coś za obowiązujące, oczywiste; pogodzić się z czymś; nie sprzeciwiać się czemuś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie przyjmuję do wiadomości twoich usprawiedliwień. Sąd przyjął do …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przyjmować — Przyjąć kogoś z otwartymi rękami (rękoma), ramionami «przyjąć kogoś bardzo serdecznie»: Teść przyjął go z otwartymi rękoma i gościł przez kilka dni u siebie z największą serdecznością. Z. Kosidowski, Opowieści. Nie musiał się jednak martwić o… …   Słownik frazeologiczny

  • przyjąć — kogoś z otwartymi rękami (rękoma), ramionami «przyjąć kogoś bardzo serdecznie»: Teść przyjął go z otwartymi rękoma i gościł przez kilka dni u siebie z największą serdecznością. Z. Kosidowski, Opowieści. Nie musiał się jednak martwić o przyszłość; …   Słownik frazeologiczny

  • wiara — 1. Człowiek (ludzie) małej wiary «o kimś wierzącym w sposób powierzchowny»: Nie wyrzekajcie się Boga, ludzie małej wiary, nie czcijcie fałszywych proroków i bałwanów, bo On odwróci się od was. P. Huelle, Weiser. 2. Dać czemuś wiarę «uwierzyć w… …   Słownik frazeologiczny

  • odebrać — dk IX, odbiorę, odbierzesz, odbierz, odebraćbrał, odebraćbrany odbierać ndk I, odebraćam, odebraćasz, odebraćają, odebraćaj, odebraćał, odebraćany 1. «wziąć od kogoś swoją rzecz, którą się komuś pożyczyło, podarowało lub którą ktoś zabrał, wziął… …   Słownik języka polskiego

  • wiara — ż IV, CMs. wierze; lm D. wiar 1. blm «przeświadczenie, przekonanie, pewność, że coś jest prawdą, że coś jest słuszne; ufność, że coś się spełni, wierzenie w coś» Wiara w ideały, w słuszność jakiejś sprawy. Wiara we własne siły. Przywracać komuś… …   Słownik języka polskiego